Synonymer.no

heve til skyene

Meningsgruppe: 1

anbefale

anerkjenne

anerkjennende

angst

anrope

apoteosere

applaudere

be

berømme

bli høyere

bøye seg i støvet for

engstelse

ese

feire

fjerne

forherlige

forklare

frykt

gi honnør

gi honnør

gi kompliment

heve seg

hevet over

hinsides

hovne opp

hylle

høy

i villen sky

idealisere

idolisere

klappe for

kneise

love

lovprise

lovsynge

låte vel over

opphøye

panegyrere

panegyrisk

prise

påskjønne

raske

redsel

reise seg

rose

rosende

sette nesen i sky

sette pris på

sette på gullstol

skamrose

skryte av

smigre

stige

superlativ

svulme

synge ens pris

tilbe

trutne

verdsette

Meningsgruppe: 2

heise
© Wild Wild Web 2012