Synonymer.no

hevde

Meningsgruppe: 1

anføre

angi

angå

bedyre

beholde

bemerke

benevne

beskytte

bestå

bevare

bevitne

briljere

dominere

dyrke

erklære

erklært

fastholde

fastslå

fighte

forfekte

forfølge

forkynne

formulere

forsikre

forsvare

framstille

fremføre

fremholde

fremsi

fremture

gangbar

gjelde

gjeldende

gjødsle

gjøre

gjøre gjeldende

gjøre seg gjeldende

gjøre seg til talsmann for

gå på

hensyn

herske

hevde seg

holde

holde gående

holde i hevd

holde med makt

holde på

holde ved lag

håndheve

iaktta

insistere på

kastrere

komme fra det

konkurrere

kunngjøre

legge for dagen

meddele

melde

mene

nevne

når det gjelder

offentliggjøre

omtale

oppgi

opprettholde

ordlegge

postulere

påberope seg

påstå

rangere

si

slå fast

stå seg

stå ved

tilkjennegi

underholde

uttale

uttrykke

utøve

vedlikeholde

verne om

ville ha det til

vindisere

vitne

ymte

ytre

åpenbare

Meningsgruppe: 2

beskrive

Meningsgruppe: 3

erverve

kreve


Andre relevante treff:

hevde seg
© Wild Wild Web 2012