Synonymer.no

heterogen

Meningsgruppe: 1

alligere

alternativ

amalgamere

annerledes

antonym

avstikkende

avvikende

blande

blande sammen

blandet

broket

brokete

disparat

divergerende

diverse

elte

forskjellig

forskjelligartet

fortynne

forveksle

gå surr i

inhomogen

inkommensurabel

karatere

kontaminere

krysse

kryssende

legere

makke sammen

mangeartet

mangfoldig

melere

menge

mikse

mixed

motsatt

motstridende

oppblande

rik

riste

ryste

røre

samfengt

sammenblande

sammensatt

skiftende

smelte sammen

som ild og vann

som natt og dag

spe

stokke

tilsette

tvilsom

tynne

uens

uensartet

ujevn

ulik

ulikeartet

uordentlig

uordnet

uregelmessig

uren

urolig

uryddig

usammenlignbar

usortert

ustabil

varierende

variert

vekslende

vesensforskjellig

Meningsgruppe: 2

brygge
© Wild Wild Web 2012