Synonymer.no

herredømme

Meningsgruppe: 1

administrasjon

age

anførsel

auspisier

autoritet

beherskelse

bemyndigelse

bestemthet

disposisjon

dominans

evne

forvaltning

frihet

fullmakt

førerskap

grep

hegemoni

jurisdiksjon

kapasitet

kommando

kontroll

kraft

ledelse

lederskap

majestet

makt

maktinstans

manøvrering

ministerium

myndighet

oppsyn

ordre

overherredømme

overhånd

overlegenhet

overtak

overvekt

potens

regi

regime

regimente

regjering

reksjon

respekt

rett

råd

råderett

rådighet

stell

styre

styring

styringsverk

styrke

supremati

suverenitet

tvangsmakt

verge

ægide

Meningsgruppe: 2

dyneløfting


Andre relevante treff:

overherredømme

voldsherredømme

skrekkherredømme

redselsherredømme
© Wild Wild Web 2012