Synonymer.no

henvisning

Meningsgruppe: 1

angivelse

anvisning

attest

beskjed

beskrivelse

data

definisjon

empiri

erfaringslære

etterretning

forklaring

fotnote

illustrasjon

info

informasjon

kildehenvisning

kjennskap

kommentar

kunngjøring

meddelelse

melding

note

opplysning

referanse

sluttnote

tipp

tips

underretning

vink


Andre relevante treff:

sidehenvisning

ved henvisning

kildehenvisning
© Wild Wild Web 2012