Synonymer.no

henvende seg til

Meningsgruppe: 1

andra

anholde

be

holde bønn

Meningsgruppe: 2

adressere

andra

anholde

anke til

anklage

anmode

anrope

appellere

banke på hos

begjære

berå seg

beskylde

betle

bruke

bønnfalle

feste

forske

godsnakke med

granske

gripe til

gå i forbønn

gå manngard

gå til

henlede

henstille

henvende

konsultere

kontakte

mane

mase

nau-be

nedbe

nedkalle

nærme seg

nøde

oppfordre

oppsøke

rette

rådføre seg med

rådslå med

rådspørre

sette seg i forbindelse med

sikte

sollisitere

spørre

stile

supplikere

søke

søke til

ta i bruk

ta til

tigge

tilskynde

tiltale

ty til

utbe seg

vende seg til

ønske

Meningsgruppe: 3

slå an på
© Wild Wild Web 2012