Synonymer.no

henvende

Meningsgruppe: 1

adressere

anke til

avfatte

banke på

banke på hos

berå seg

bruke

feste

gripe til

henlede

henvende seg

henvende seg til

innsikte

innstille

konsultere

kontakte

legge an

mynte

måle

oppsøke

orientere

overfor

peke

redigere

rette

rette inn

rådføre seg med

rådslå med

rådspørre

sette kursen

sette seg i forbindelse med

sikte

sikte inn

skrive

spørre

stevne

stile

stile mot

stille

søke

søke til

ta i bruk

ta til

tilstrebe

tiltale

ty til

vende seg til

vendt mot

vinkle

Meningsgruppe: 2

banke


Andre relevante treff:

henvendelse

henvende seg

henvende seg til




© Wild Wild Web 2012