Synonymer.no

hentæres

Meningsgruppe: 1

avkreftes

falme

hangle

skrante

svinne

sykne hen

tape seg

vantrives

visne
© Wild Wild Web 2012