Synonymer.no

hensiktssvarende

Meningsgruppe: 1

anvendelig

bekvem

brukbar

effektiv

formålstjenlig

fruktbar

funksjonalistisk

funksjonell

god

heldig

hensiktsmessig

nyttig

opportun

passende

pragmatisk

praktisk

probat

rasjonell

riktig

saliggjørende

tjenlig

velegnet
© Wild Wild Web 2012