Synonymer.no

hensiktsmessig

Meningsgruppe: 1

akseptabel

funksjonalistisk

hensiktssvarende

mulig

praktisk

riktig

saliggjørende

teleologisk

Meningsgruppe: 2

adekvat

Meningsgruppe: 3

bra

heldig

rimelig

sømmelig

Meningsgruppe: 4

arbeidssparende

bekvem

formålstjenlig

hendig

lettvint

netthendt

nevenyttig
© Wild Wild Web 2012