Synonymer.no

hensette

Meningsgruppe: 1

bevege

buksere

deponere

fjerne

flytte

forbytte

forflytte

forlegge

forrykke

fremføre

føre

føre i marken

gjøre av

henlegge

kippe

komme med

lee

mønstre

omplante

omplassere

overflytte

overføre

parkere

plassere

postere

praktisere

rangere

rokere

røre

sette fra seg

stasjonere

stille

transplantere

transponere

transportere
© Wild Wild Web 2012