Synonymer.no

henlegge

Meningsgruppe: 1

avskrive

avstå fra

avsverge

bryte

forsage

frafalle

fratre

fravike

gi avkall

gi opp

gi på båten

gi slipp på

gi tapt

hoppe av

kapitulere

la falle

la fare

la være

legge på hylla

oppgi

rømme

si farvel til

skrinlegge

skyte en hvit pinn etter

slippe

slå fra seg

venne seg av med

Meningsgruppe: 2

ad acta

legge bort

Meningsgruppe: 3

arkivere

legge

oppbevare

Meningsgruppe: 4

bevege

buksere

fjerne

flytte

forbytte

forflytte

forhale

forlegge

forrykke

føre

hensette

kippe

lee

legge ad

omplante

omplassere

overflytte

overføre

praktisere

rangere

rokere

røre

transplantere

transponere

transportere
© Wild Wild Web 2012