Synonymer.no

henge i

Meningsgruppe: 1

anspenne

anstrenge

belaste

bry

Meningsgruppe: 2

anstrenge seg

arbeide

bale

beflitte seg

bemøye seg

gjøre seg flid

gjøre seg umak

gjøre sitt beste

konsentrere seg

legge an på

legge seg i selen

leite på

møye seg

møyes

røyne på

slite

streve

stå på

ta i

trette

umake seg

utmatte


Andre relevante treff:

henge igjen
© Wild Wild Web 2012