Synonymer.no

hendelse

Meningsgruppe: 1

affære

anekdote

anledning

anliggende

apparisjon

attraksjon

begivenhet

beretning

bilde

blaff

cirka

del

eksempel

episode

erfaring

eskapade

evenement

eventyr

fabel

fantasi

fenomen

forehavende

foretak

foreteelse

forhold

forretning

fremtoning

gjøremål

gripe

hasard

hending

historie

hitt

interludium

intermesso

kjærlighetshistorie

køpenickiade

lotteri

lykketreff

mellomspill

mirakel

modernisme

møte

novasjon

nyhet

odyssé

opplevelse

opptrinn

ovring

parti

på en slump

på slump

rest

robinsonade

rus

råk

sak

sammenfall

sammenstøt

sammentreff

scene

sidesprang

situasjon

sjanseseilas

sjansespill

skuespill

slump

slumpehøve

spekulasjon

spill

storhending

strid

syn

syssel

ta affære

tablå

tildragelse

tilfeldig

tilfeldighet

tilfelle

transaksjon

treff

trefning

utsnitt

uvisshet

vilkårlig

vilkårlighet

vågestykke

åpenbaring

Meningsgruppe: 2

dagsnytt


Andre relevante treff:

hendelsesrik

hendelsesvis

hendelsesforløp
© Wild Wild Web 2012