Synonymer.no

helst

Meningsgruppe: 1

alminnelig

atter og atter

beredvillig

flittig

frivillig

gang på gang

gjerne

gladelig

hyppig

i alminnelighet

i ett kjør

idelig

ikke sjelden

ikke ugjerne

jamt og samt

jevnlig

mangen gang

med fornøyelse

med glede

mer enn en gang

mest

mye

ofte

oftest

rett som det er

sent og tidlig

som regel

titt

uavlatelig

ustanselig

vanligvis

villig

Meningsgruppe: 2

akseptabel

Meningsgruppe: 3

fortrinnsvis

fremfor alt

først og fremst

hovedsakelig

i første rekke

i særdeleshet

især

navnlig

spesielt

særlig


Andre relevante treff:

helstøpt

helst ikke

hva som helst

når som helst

hvor som helst

hvem som helst

ingen hvem som helst




© Wild Wild Web 2012