Synonymer.no

helle olje på opprørt hav

Meningsgruppe: 1

bilegge

bygge bro

forhandle

forlike

formidle

forsone

glatte over

glatte ut

gripe inn

gå imellom

intervenere

intervenerer

kjøpslå

legge seg imellom

mediere

megle

mekle

midle

skape fred

skride inn

tilgi

utjevne

være diplomatisk
© Wild Wild Web 2012