Synonymer.no

hegn

Meningsgruppe: 1

asylrett

befestning

beskyttelse

bolverk

bush

buskas

buskskog

dekning

forbygning

forskansning

forsvar

forsvarsverk

frelse

immunitet

kjerr

krak

krampe

kratl

kratt

le

lund

ly

omsorg

patronasje

patronat

proteksjon

ris

runn

sikkerhet

skjul

småskog

tykning

underskog

varetekt

verge

vern

villnis

ægide

Meningsgruppe: 2

gjerde


Andre relevante treff:

hegne

innhegne

inhegning

innhegning
© Wild Wild Web 2012