Synonymer.no

have

Meningsgruppe: 1

hage


Andre relevante treff:

havesyk

havesjuk

havelock

bohave

makthaver

panthaver

parthaver

velhavende

innehaver

retthaversk

forehavende

Edens have

ihendehaver

andelshaver

medinnehaver

tilgodehavende

ansvarshavende

ihendehaverpapir

fordringshaver

en dråpe i havet

som sanden på havets bunn
© Wild Wild Web 2012