Synonymer.no

harsk

Meningsgruppe: 1

falleferdig

forfallen

forsømt

i ruiner

medtatt

morken

møllspist

nedslitt

rusten

råtten

skrøpelig

slitt

tæret

ussel

utbrukt

vaklevoren

vanskjøttet

vanstelt

Meningsgruppe: 2

alvorlig

anløpen

barsk

bedervet

beisk

bister

bitende

brutal

brysk

bøs

drastisk

grov

grum

grusom

halvråtten

hard

heftig

kort

kort for hodet

kvass

morsk

myndig

mørk

opprørt

ram

seig

skarp

skjemt

streng

treven

truende

trå

tverr

ublid

ublid umild

ul

umild

uvennlig

voldsom

Meningsgruppe: 3

påståelig
© Wild Wild Web 2012