Synonymer.no

harmonere med

Meningsgruppe: 1

harmonere

klinge sammen

være i

Meningsgruppe: 2

analog

bety

ekvivalere

erstatte

gjøre ut for

gå opp i opp med

i takt med

jamgod

komme overens

konform

korrespondere med

korresponderende

kvitte for

lignende

lik som

likeverdig

make til

motsvare

oppveie

overensstemmende

parallell

passe med

passe sammen

samstemme

stå til

tale samme språk

tilsvare

tilsvarende

ville si

være i tråd med

være på bølgelengde


Andre relevante treff:

ikke harmonere med
© Wild Wild Web 2012