Synonymer.no

handlefrihet

Meningsgruppe: 1

akkreditiv

autonomi

bemyndigelse

bevegelsesfrihet

carte

carte blanche

carte-blanche

egenrådighet

frie hender

frihet

fritt slag

fullmakt

grønt lys

kreditiv

legitimasjon

licentia poetica

lisens

mandat

myndighet

overmot

privilegium

prokura

selvråderett

selvstendighet

selvstyre

suverenitet

tillatelse

uavhengighet

uinnskrenket fullmakt
© Wild Wild Web 2012