Synonymer.no

halvt om halvt

Meningsgruppe: 1

halvferdig

halvt

halvveis

midtveis

på halvveien

Meningsgruppe: 2

halvferdig

Meningsgruppe: 3

bortimot

ca

cirka

fast

hartad

henimot

henved

ikke fullt

ikke langt fra

ikke langt i fra

innpå

mest

nesten

nær

nær på

nære på

omtrent

opp imot

praktisk talt

på et hår

på hekta

på hengende håret

på nippet

på nære nippet

snart

snart sagt

så godt som

så å si

tilnærmet

å kalle

å kalle for
© Wild Wild Web 2012