Synonymer.no

halvkovring

Meningsgruppe: 1

arrivist

homo novus

nouveau riche

oppkomling

parveny
© Wild Wild Web 2012