Synonymer.no

hale inn på

Meningsgruppe: 1

be om

få fatt i

få tak i

gripe

hole

innhente

komme opp på siden av

nå igjen

rente

rente opp

skaffe

søke om

ta igjen

utbe seg

vinne inn på

Meningsgruppe: 2

bakke
© Wild Wild Web 2012