Synonymer.no

hale i land

Meningsgruppe: 1

ankre

annamme

anta

anta form

arve

bekomme

bli gift med

bli rammet av

bli til del

bli utsatt for

bli ved

erholde

erverve

få landkjenning

hive anker

høste

høste inn

innhente

innkassere

kaste loss

klappe til kaien

lande

legge fra land

legge til land

legge ut

lette anker

lå fatt i

motta

oppdrive

oppebære

oppnå

pådra seg

se land

sikre seg

skaffe seg

ta hjem

tjene

urin

vinne

Meningsgruppe: 2

fastland

Meningsgruppe: 3

berge

beskytte

bevare

forskanse

frelse

konsolidere

sikre

trygge

verge

verne
© Wild Wild Web 2012