Synonymer.no

hale

Meningsgruppe: 1

1

avdeling

baktropp

bande

behagelig

beseire

bølge

bøling

drift

eskorte

ferd

flokk

forsamling

fraksjon

friskare

følge

gerilja

gjeng

greie

gruppe

haleheng

hjord

hop

horde

horg

hurv

hær

hærskare

innhente

junta

karavane

kavalkade

klare

kleresi

klikk

klump

klynge

kobbel

kodilje

kompani

konsorter

kortesje

kostebinderi

koteri

lag

lyd

mai-tog

masse

mengde

mug

muge

mylder

opptog

orke

overkomme

overvinne

parade

parti

populasjon

prosesjon

påheng

rei

rekke

rove

rumpe

seksjon

selskap

skare

skokk

skrei

sleng

slep

smale

spord

spæl

stikke halen mellom bena

stim

stimmel

stjert

sto

styv

støtte

suite

sulamitt

svans

sveit

sverm

sving

sympatisk

syttendemaitog

ta luven fra

tog

trekke seg tilbake

tropp

trupp

utvalg

varpe

vike

vinne inn på

vinne på

vinnende

vogntog

vrimmel

yr

Meningsgruppe: 2

akterdel

Meningsgruppe: 3

dra

lugge

nappe

nykke

rive

rykke

røske

slite


Andre relevante treff:

halerot

halegatt

haleheng

uthaler

halefinne

halefjær

forhale

inhalere

hale ut av

innhaler

hale i land

overhale

hale inn på

nonchalere

fiskehale

henge med halen

med halen mellom beina

stikke halen mellom bena

stikke halen mellom beina
© Wild Wild Web 2012