Synonymer.no

hakke på

Meningsgruppe: 1

grave

hakke

hugge

knerte

Meningsgruppe: 2

bebreide

dadle

fordømme

grine over

ha noe å si på

ha noe å utsette på

hugge

klandre

knerte

kritisere

laste

nedvurdere

pirke på

påtale

rakke ned på

sable ned

sette fingeren på

slakte

ta avstand fra

utsette noe på
© Wild Wild Web 2012