Synonymer.no

ha tillit til

Meningsgruppe: 1

akseptere

Meningsgruppe: 2

anta

bite på

formene

formode

forutsette

føle for

gå ut fra

lite på

mene

regne med

sluke rått

stole på

tenke

tro

være av den oppfatning
© Wild Wild Web 2012