Synonymer.no

ha til hensikt

Meningsgruppe: 1

akt

akte

akte på

animus

baktanke

behage

behøves

bemerke

beregning

beslutning

bestemmelse

betenke

burde

dessein

etle

finne

finne for godt

forehavende

formål

forsett

forsettlig

føle trang til

gå ut på

ha for øye

ha fore

ha i sinne

ha i tanke

ha lyst til

ha på hjerte

ha tatt mål av seg til

ha tatt mål av seg til å

ha å

hensikt

holde på å

idé

intendere

intensjon

kreves

kunne tenke seg

lyste

med

med hensikt

mening

motiv

mål

måtte

måtte til

overlagt

overlegg

plan

sette seg i hodet

siktemål

skulle

skulle til

spekulasjon

stå i begrep med

stå på farten til

ta sikte på

tanke

tendens

tenke

tilsikte

tilsiktet

tilstrebe

trenges

vilje

ville

være ment på

være nødvendig

være på nippet til

være stemt for

zweck

ønske

øyemed

Meningsgruppe: 2

akte seg
© Wild Wild Web 2012