Synonymer.no

ha tatt mål av seg til å

Meningsgruppe: 1

akte

behage

etle

finne

finne for godt

føle trang til

ha i sinne

ha lyst til

ha til hensikt

kunne tenke seg

lyste

sette seg i hodet

ta sikte på

tilsikte

tilstrebe

ville

være ment på

være stemt for

ønske
© Wild Wild Web 2012