Synonymer.no

ha som kjennemerke eller kjennetegn

Meningsgruppe: 1

fremheve

karakterisere

utmerke

Meningsgruppe: 2

begunstige

eksellere

gjøre seg bemerket

gjøre seg gjeldende

glimre

ha som fortrinn

ha som sin fremste egenskap

hedre

karakterisere

presentere seg

utmerke seg

utmerke seg ved

vinne ry
© Wild Wild Web 2012