Synonymer.no

ha sine tvil om

Meningsgruppe: 1

bestride

betvile

dra i tvil

ha mistro til

sette spørsmålstegn ved

stille seg skeptisk til

tvile på

være tvilende til
© Wild Wild Web 2012