Synonymer.no

ha seg unna

Meningsgruppe: 1

fordampe

fordufte

fordunste

forsvinne

Meningsgruppe: 2

forsvinne

stikke av

stryke
© Wild Wild Web 2012