Synonymer.no

ha bukten og begge endene

Meningsgruppe: 1

bukt

buktning

bøyning

keik

Meningsgruppe: 2

bai

basseng

belt

beseire

betvinge

fortære

få bukt med

golf

haff

has

hyk

innskjæring

kil

kjos

kjæle

lagune

makte

nor

overvinne

poll

val

vik

våg

Meningsgruppe: 3

befare

besiktige

etterprøve

kontrollere

Meningsgruppe: 4

beherske

bestemme

dominere

forføye

ha el. holde under kontroll

ha makt over

herske

holde i tømme

holde under kontroll

lede

regjere

råde

skalte og valte

styre

tumle

tøyle
© Wild Wild Web 2012