Synonymer.no

ha å

Meningsgruppe: 1

behøve

burde

ha å takke for

henvise

måtte

plikte

se seg

se seg nødt til

skulle

være nødt til

Meningsgruppe: 2

fraternisere med

Meningsgruppe: 3

bebreide

bero på

beskylde

bunne i

foregi

henge sammen med

komme av

kunne tilskrives

måtte sees på bakgrunn av

påberope seg

skylde på

skyldes

stamme fra

tilskrive

voldes av

være diktert av

være forårsaket av

være å forklare som

være å takke


Andre relevante treff:

ha å si

ha å takke for

ha å gjøre med

ha å falle tilbake på
© Wild Wild Web 2012