Synonymer.no

høykonjunktur

Meningsgruppe: 1

bedring

boom

ekspansjon

forandring til det bedre

forbedring

fremgang

fremskritt

fremsteg

gode tider

omslag

oppgang

oppsving

utvikling

vekst

økning
© Wild Wild Web 2012