Synonymer.no

høyest

Meningsgruppe: 1

høy

lengst

mest

sterkest

størst

videst

Meningsgruppe: 2

brorparten

det grøvste

hovedtyngden

storparten

størstedelen

Meningsgruppe: 3

for det meste

fortrinnsvis

hovedsakelig

i det store og hele

jevnt over

oftest

overveiende

som regel

vanligvis

vesentlig

Meningsgruppe: 4

bortimot

nesten

omtrent


Andre relevante treff:

høyeste

høyeste verdi

den høyeste
© Wild Wild Web 2012