Synonymer.no

høvelig

Meningsgruppe: 1

adekvat

anstendig

anvendelig

apropos

bekvem

beleilig

betimelig

brukbar

brukelig

comme il faut

defilé

dekkende

egnet

fjellovergang

formålstjenlig

fortjent

funksjonell

gagnlig

gi

god

gunstig

heldig

hensiktsmessig

kjærkommen

kledelig

korrekt

laglig

lagom

lugom

lønt

melde pass

måtelig

nyttig

omsorg

opportun

pass

passe

passelig

passende

pleie

praktisk

på sin plass

rasjonell

rettidig

riktig

rimelig

skjøtsel

som forskyldt

som kallet

som seg hør og bør

som sendt fra himmelen

stell

sømmelig

til lags

til pass

tilstrekkelig

trekke seg

velegnet

velvalgt

verdig

verdt

være beleilig

Meningsgruppe: 2

effen


Andre relevante treff:

behøvelig
© Wild Wild Web 2012