Synonymer.no

høre

Meningsgruppe: 1

ane

annamme

bemerke

besøke

bevitne

beære

beære med sitt nærvær

bivåne

bli var

bønnhøre

delta

diskriminere

distingvere

drøfte

erfare

erkjenne

fatte

finne

fornemme

forstå

frekventere

få greie på

få kjennskap til

få nyss om

få vite

føle

følge med i

følsom

gjøre en distinksjon

iaktta

ignorere

kaste

kjenne

komme under vær med

la seg fortelle

lutter øre

lytte

låne øre

med et halvt øre

merke

mottakelig

oppdage

oppfatte

oppleve

oppmerksom

ordne

overvære

persipere

påhøre

rense

røyne

sans

sanse

se

sees

sikte

skille

skjelne

skjønne

skrive seg bak øret

skrøfte

sky

smake

snakke

sortere

sortere under

spisse ører

spore

ta inn

tute ørene fulle

uoppmerksomt

var

vende det døve øret til

være

være lutter øre

være til stede ved

være vitne til

ømfintlig

øre

Meningsgruppe: 2

bringe i erfaring


Andre relevante treff:

høres

høre inn

høre opp

høre til

avhøre

hørespill

tilhøre

la høre

opphøre

høre

forhøre

hørensagen

høre etter

henhøre

tilhører

høre hjemme

tilhørere

overhøre

tilhørende

opphøre med

forhøre seg

bønnhøre

tilhørerskare

å høre etter

tilhørerflokk

hjemmehørende

kryssforhøre

hjemmehørende i

som tilhører andre

som hører til dagens orden

så rart det enn høres
© Wild Wild Web 2012