Synonymer.no

hått

Meningsgruppe: 1

allure

art

atferd

begrep

beskaffenhet

bragd

egenart

egenskap

eiendomelighet

eiendommelighet

entitet

fasong

ferd

forhold

form

fremferd

fremtreden

følelsesliv

gemytt

gjøren og laten

habitus

handlemåte

holdning

humør

idé

innerste

karakter

kynd

lag

legning

lynne

maner

måte

natur

natyrell

oppdragelse

oppførsel

opptreden

prinsipp

profil

sinn

sinnelag

sjelsstemning

stil

temperament

tone

vandel

vesen

væremåte

ånd


Andre relevante treff:

håtta
© Wild Wild Web 2012