Synonymer.no

håndtere

Meningsgruppe: 1

age

arbeide ned

bakse

bakse med

base

bearbeide

beherske

berede

boltre seg

bruke

dyrke

evne

falle

fare frem mot

fare med

fare over

ferdes

fikse

forgude

fullføre

få til

føre

gjennomføre

gjennomgå

greie

gripe an

ha i sin hule hånd

handsame

handtere

kaste seg

kjempe med

kjøre

klare

klare brasene

kontrollere

kunne

makte

manipulere

manøvrere

mestre

omgås

oppnå

ordne

pleie

prosessere

rave

rulle

skjøtte

stelle

stelle med

stri med

styre

styrte

svinge seg

ta seg av

takle

tenke

tilberede

trille

tumle

tumle med

tumle seg

tøyle

vakle

velte

velte seg

virre

være mann for

Meningsgruppe: 2

behandle
© Wild Wild Web 2012