Synonymer.no

håndgripelig

Meningsgruppe: 1

anskuelig

atskillig

autentisk

av kjøtt og blod

avgjort

bestemt

betydelig

de facto

distinkt

egentlig

eklatant

en selvfølge

faktisk

fast

flagrant

forfengelig

forgjengelig

fysisk

givet

grei skuring

håndfast

i gavnet så vel som i navnet

i realiteten

inkarnert

innlysende

jordbunden

jordisk

kjennelig

kjent

klar

klarligvis

klart

konkret

konsistent

kroppslig

legemlig

markere

materialistisk

materiell

notorisk

objektiv

opplagt

positiv

praktisk

påfallende

påtakelig

real

realistisk

reell

sann

sansbar

sanselig

selvfølgelig

selvskreven

sikker

soleklar

stofflig

substansiell

synbar

synlig

så vel som

til å ta og føle på

tilsynelatende

timelig

tinglig

tydelig

tydeligvis

ubestridelig

umiskjennelig

uomtvistelig

verdslig

veritabel

virkelig

vitterlig

åpenbar

åpenbart

øyensynlig

Meningsgruppe: 2

bastant


Andre relevante treff:

uhåndgripelig

håndgripeligheter
© Wild Wild Web 2012