Synonymer.no

håndfast

Meningsgruppe: 1

faktisk

Meningsgruppe: 2

alvorlig

av jern

bastant

besluttsom

bestemt

djerv

drabelig

drastisk

drøy

dyktig

energisk

ensformig

ettertrykkelig

fast

forfengelig

forgjengelig

fysisk

følbar

følelig

gedigen

grov

hardbalen

hardfør

hardhendt

hardkokt

hardleiken

holdbar

håndgripelig

hårdnakket

i svart-hvitt

iherdig

inkarnert

intens

jordbunden

jordisk

kald

kjennelig

klar

konkret

konsentrert

kraftig

legemlig

massiv

materialistisk

materiell

mektig

merkbar

nøktern

opplagt

påtakelig

reell

resolutt

robust

sansbar

sanselig

sikker

solid

sterk

stofflig

substansiell

til å ta og føle på

timelig

tung

tydelig

tykk

unyansert

usentimental

uvarig

verdslig

virkelig

åpenbar

Meningsgruppe: 3

brutal

Meningsgruppe: 4

rolig

scenevant

selvsikker
© Wild Wild Web 2012