Synonymer.no

gyldighet

Meningsgruppe: 1

aktualitet

atkomst

autorisasjon

beføyelse

bemyndigelse

berettigelse

brukbarhet

fullmakt

hjemmel

ikrafttreden

kompetanse

kraft

lovskraft

myndighet

prokura

rett

rettmessighet

rettskraft

tillatelse

validitet

virkning


Andre relevante treff:

ugyldighet

ha gyldighet

likegyldighet
© Wild Wild Web 2012