Synonymer.no

guru

Meningsgruppe: 1

administrator

anfører

augur

bannerfører

bas

befal

befalingsmann

bjelleku

bjellesau

champion

dekanus

dirigent

doyen

fadder

fanebærer

foresatt

formann

forstander

fører

førstefiolin

guide

herre

hode

hovedmann

høvding

imam

informator

instruktør

kapellmester

kjøkemester

konsulent

koryfé

leder

lærer

magister

mentor

merkesmann

mester

møteleder

nestor

oldermann

oppdrager

orakel

ordfører

ordstyrer

overhode

paterfamilias

preseptor

preses

president

primas

primus motor

prior

rådgiver

seremonimester

sjef

spiss

støttekontakt

supervisor

tillitsmann

toastmaster

veileder
© Wild Wild Web 2012