Synonymer.no

grunnregel

Meningsgruppe: 1

eksempel

form

forskrift

gjennomsnitt

grunnsetning

indeks

kanon

korrektiv

ledestjerne

ledetråd

leveregel

lov

maksime

metode

modell

mål

målestokk

mønster

norm

ordning

policy

presedens

prinsipp

regel

retningslinje

retningslinjer

rettesnor

skjema

standard

ti bud

Meningsgruppe: 2

idé
© Wild Wild Web 2012