Synonymer.no

grunnleggende

Meningsgruppe: 1

alfa og omega

Meningsgruppe: 2

altavgjørende

altoverskyggende

alvorlig

ansett

av stor betydning

avgjørende

basalt

begynnelsen og enden

betydelig

betydningsfull

dritviktig

dyptgående

egentlig

elementær

elementært

empirisk

enkel

erfarings-

erfaringsmessig

essensiell

Essensiellt

forberedende

fornem

framtredende

fundamental

fundamentalt

grundig

grunn-

hoven

høyt prioritert

høyt på strå

imperativ

innførende

integrerende

kjempeviktig

krumtapp

livsviktig

maktpåliggende

mest

om å gjøre

overlegen

primær

prinsipiell

propedeutisk

relevant

sentral

seriøs

signifikant

skitviktig

stor

substansiell

tungtveiende

underliggende

utslaggivende

uunnværlig

vektig

verdifull

vesentlig

viktig

vital

Meningsgruppe: 3

banebrytende
© Wild Wild Web 2012