Synonymer.no

grunnlag

Meningsgruppe: 1

aksiom

anklang

anlegg

antakelse

approbasjon

atkomst

bakgrunn

basis

bedding

begrunnelse

begynnelse

bemyndigelse

betingelse

bolster

bunn

bærebjelke

conditio sine qua non

fast punkt

feste

forutsetning

fot

fotstykke

fundament

garanti

gi medhold

grunn

grunnflate

grunnlinje

grunnmur

grunnpilar

grunnplan

grunnsetning

grunnvoll

heimel

hjemmel

hjørnestein

holde

holdepunkt

hovedbestanddel

hovedsak

jordbunn

jordsmonn

krav

kriterie

kvalifikasjon

medhold

mold

nødvendighet

plattform

postament

postulat

premiss

premisser

skikkethet

sokkel

stativ

stillas

støtte

støttepunkt

substrat

supposisjon

underbygning

underlag

understell

utgangspunkt

vilkår

Meningsgruppe: 2

fibel


Andre relevante treff:

uten grunnlag
© Wild Wild Web 2012