Synonymer.no

grunne

Meningsgruppe: 1

angripe

anlegge

anstifte

anstille betraktninger

arrangere

avspeile

bakside

banke

barr

basere

basere seg på

begrunne

begynne

begynne med

bero

bygge

bygge opp

danne

debutere

etablere

etterstrebe

ettertenksom

filosofere

finne

finne opp

forme

formere

frembringe

fremstille

fundere

få i stand

gi seg i kast med

gi seg til

gjennomtenke

gjenspeile

grannet

gripe an

gruble

grublisere

grunn

grunne over

grunne seg på

grunnlegge

grunnleggende

gå god for

gå i gang

gå inn for

iføre seg

igangsette

initiere

innføre

innlate seg på

innlede

innrette

innstifte

innvie

instituere

intonere

introdusere

istemme

iverksette

kjøre i gang

komponere

konstituere

konstruere

kreere

lage

lansere

meditere

nedsette

opparbeide

oppføre

oppgi

opprette

ordne

organisere

overveie

påbegynne

reflektere

reflekterende

reflektert

reise

rev

revers

revle

ruge

rygg

ryggtavle

sette i

sette i gang

skape

skipe

skride til verket

slå inn på

slå seg på

spekulativ

spekulere

starte

starte opp

stifte

stikke i

støtte

ta fatt

ta hull på

ta i betraktning

ta på

ta på seg

ta sikte på

ta til

tenke

tenksom

tufte

underbygge

unnfange

utrette

utvikle

være basert på

åpne

øyr

Meningsgruppe: 2

avveie


Andre relevante treff:

grunnende

ugrunnet

grunnet i

begrunne

grunne over

i grunnen

begrunnet

ubegrunnet

begrunnelse

grunne seg på

uutgrunnelig

gå til grunne

uten begrunnelse

tre i bakgrunnen
© Wild Wild Web 2012