Synonymer.no

grunn

Meningsgruppe: 1

aksiom

anlegg

antakelse

areal

argument

argumentasjon

bakgrunn

basis

bedding

begrunnelse

begynnelse

behage

betingelse

bevis

bolster

bunn

bærebjelke

conditio sine qua non

domineres

drivfjær

ekre

ende

eng

erklæring

falle i god jord

falle til jorden

felt

flat

flateinnhold

fond

forfall

foring

forklaring

formedelst

formildende omstendigheter

forsvar

forutsetning

fot

fotstykke

fundament

geo-

gjennomskue

grobunn

grundig

grunnflate

grunngivning

grunnlag

grunnlinje

grunnmur

grunnpilar

grunnplan

grunnsetning

grunnvoll

grønnsvær

gå i dekning

gå til bunns i

gå under jorden

ha følehornene ute

hjemmel

hjørnestein

holde seg skjult

hovedbestanddel

hovedsak

hyper-

i belysning av

jord

jordbunn

jorde

jorderike

jordisk

jordklode

jordsmonn

jordstykke

jordvidde

komme til bunns i

kort på hånden

krav

kriterie

kvalifikasjon

land

leie

lende

madrass

mark

minimum

mislykkes

mold

motivering

nødvendighet

område

oppklare

overskygges

pist

plass

plattform

postament

postulat

premiss

premisser

på bakgrunn av

påskudd

påstand

rapert

redegjørelse

resonnement

se fordype seg i

se hvor landet ligger

se til bunns i

seng

sett i sammenheng med

setting

skikkethet

skjel

skjule seg

skog

skygge

sokkel

sondere terrenget

sovepute

stativ

stikke ut en føler

stillas

støtte

støttepunkt

substrat

supposisjon

såle

terra

terreng

til bunns

tilskyndelse

tomt

topografi

tre i bakgrunnen

tre tilbake

underbygning

underlag

understell

utgangspunkt

utviklingsmuligheter

vang

vekstbetingelser

verden

vilkår

voll

åker

Meningsgruppe: 2

bakke

Meningsgruppe: 3

kort

lav

liten

stutt

Meningsgruppe: 4

fad

flyktig

halvfordøyd

innholdsløs

kjedelig

lettvint

løselig

matt

med harelabb

overfladisk

perifer

platt

ufullstendig


Andre relevante treff:

grunne

grunn-

grunngi

grunnfag

grunnlag

grunnsyn

grunnrik

grunnlov

grunnmur

grunnriss

grunnfast

grunnplan

grunnform

avgrunn

grunnløs

grunnet i

grunnende

grunndrag

grunnvoll

grunntall

ugrunnet

grunnpilar

grunntrekk

grunntekst

grunnmuret

grunnskole

grunnstoff

grunnlinje

grunnskudd

grunnsvill

grunntanke

grunnregel

grunnflate

grunnlegge

grunnfeste

grunnfjell

begrunne

grunnfestet

grunnstøte

i grunnen

grunne over

begrunnet

bakgrunn

grunnlegger

grunngivning

grunnsetning

begrunnelse

berggrunn

grunnleggende

grunnleggelse

avgrunnsdyp

ubegrunnet

grunnprinsipp

grunne seg på

grunnsetninger

beveggrunn

ha grunn til

uten grunn

uutgrunnelig

byggegrunn

grunnlovsmessig

grunn av

undergrunns-

forgrunnsfigur

uten grunnlag

grunn av at

av den grunn

undergrunnsbane

gå på grunn

forgrunnsskikkelse

av den grunn at

gå til grunne

på bakgrunn av

uten begrunnelse

gyngende grunn

i bunn og grunn

legge til grunn

på trygg grunn

tre i bakgrunnen

av hvilken grunn

måtte sees på bakgrunn av
© Wild Wild Web 2012